Polityka Prywatności

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także w zakresie plików cookies.
Administratorem Twoich danych jest Ryszard Węsierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A2 JEWELLERY RYSZARD WĘSIERSKI z siedzibą w Gdańsku (80-833), przy ul. ul. Mariackiej 40/41/1A, NIP: 5860154662.
By skontaktować się z nami napisz na shop@gemcru.com, lub zadzwoń +48 791 00 77 91. Oczywiście, możesz też wysłać nam list tradycyjny.
Twoje dane osobowe są dla nas ważne. Szanując Twoją prywatność wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i technologiczne, by zapobiec m.in. wyciekowi, utracie czy udostępnieniem ich osobom niepowołanym.
To ważne, byś wiedział co dzieje się z Twoimi danymi i znał swoje prawa. Staraliśmy się, by poniższe informacje, były napisane w przystępnej formie. Zależy nam, byś wiedział na co się zgadzasz i jakie masz prawa, przekazując nam swoje dane osobowe.

§ 1. Po co nam Twoje dane?

1. A2 JEWELLERY RYSZARD WĘSIERSKI prowadząc Sklep Internetowy zbiera informacje dotyczące osób zainteresowanych współpracą lub kupnem sprzedawanych produktów, zwanych zbiorczo Klientem.
2. Twoje dane osobowe, zbieramy by umożliwić Ci między innymi:
a. rejestrację konta w Sklepie Internetowym, a więc w celu utworzenia indywidualnego konta Klienta oraz zarządzania nim (art.6 ust. 1 lit. b RODO );
b. złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym, a więc w celu realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. korzystanie z formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d. zgłoszenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e. korzystanie z newsletteru (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Zbieramy tylko takie dane, jakie niezbędne nam są do określonych w tym dokumencie celów, ale także z uwagi na inne przepisy prawa np. by wystawić Ci fakturę, potrzebujemy pełnych danych adresowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. W czasie korzystania ze Sklepu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje w szczególności:
1. adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu;
2. nazwa domeny;
3. rodzaj przeglądarki internetowej;
4. typ (rodzaj) systemu operacyjnego;
5. informacje o Twoich ruchach na stronie, czyli np. gdzie kliknąłeś, ile czasu wyświetlałeś daną stronę / zakładkę;
6. sposób w jaki nas znalazłeś tj. np. czy kliknąłeś w reklamę, a może szukałeś nas w google;
Powyższe dane zbieramy, bo mamy prawnie uzasadniony interes. Mówi o nim art. 6 ust. 1 lit. f RODO, interesem tym jest zapewnienie poprawności funkcjonowania sklepu internetowego, dostosowywanie go dla Waszej wygody i komfortu użytkowania.
5. Niektóre dane osobowe (tj. imię i nazwisko, dane adresowe), przetwarzamy także w celu ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń i obronie przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 2. A co jeżeli nie chce Wam nic podawać?

1. W formularzach na stronie internetowej, dane wymagane oznaczone są gwiazdką.
2. Formularze, o których mowa wyżej, zawierają także pola nieobowiązkowe, których nie musisz uzupełniać.
Ich uzupełnienie może być jednak dla Ciebie korzystne np. podając nieobowiązkowy numer telefonu, kurier może zadzwonić by upewnić się, że jesteś w domu i możesz odebrać przesyłkę. Ten sam numer będzie jednak obowiązkowy, gdy wybierzesz dostawę do paczkomatu – bez numeru, nie będziemy w stanie nadać paczki.
3. Jak widać na powyższym przykładzie, dane podajesz dobrowolnie, ich niepodanie oznacza jednak, że nie będziemy mogli zrealizować usługi.

§ 3. Przekazujecie komuś moje dane?

1. Tak. Ale zawsze, tylko w takim zakresie w jakim musimy. Nie lubimy dzielić się swoimi danymi, Twoimi też – jeżeli nie musimy. Przekazujemy więc Twoje dane, podmiotom, które zajmują się:
a. Księgowością;
b. Obsługą płatności;
c. Obsługą sklepu internetowego (w tym dostawcą serwerów, czy usług analitycznych);
d. Logistyką (a więc firmom kurierskim etc.).
Może też się zdarzyć, że Twoje dane przekazane zostaną kancelariom prawnym, czy windykacyjnym oraz podmiotom zapewniającym bezpieczeństwo świadczonych usług.
2. Co do zasady, podmioty, którym przekazujemy dane mają siedzibę na terenie Polski i Unii Europejskiej. Jeżeli jednak zamawiasz paczkę np. do USA, to Twoje dane przekażemy (za pośrednictwem kuriera) także i do USA.

§ 4. Jak długo trzymacie moje dane?

1. Tak długo, aż nie cofniesz zgody, przestanie istnieć powód ich zgromadzenia albo dane staną się nieaktualne, a konkretniej:
a. Jeżeli chodzi o zgodę, to do czasu jej cofnięcia;
b. Jeżeli podałeś nam dane, w związku z dokonanym zakupem, będziemy je przetwarzać co najwyżej 6 lat, bo przez taki okres możesz nas pozwać. Musimy też zachować faktury z Twoimi danymi przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu.

§ 5. Cookies i adres IP o co chodzi?

1. Sklep Internetowy A2 JEWELLERY RYSZARD WĘSIERSKI używa plików cookies. Zapisywane są one przez Administratora na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa (a właściwie Ty) na to pozwala.
2. Pliki cookies, stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:
a. Informacyjnych, pomagają dostosować oferowane przez nas usługi i produkty do Twoich indywidualnych preferencji i potrzeb (cookies własne);
b. Utrzymania sesji po zalogowaniu, dzięki temu nie musisz na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła (cookies własne);
c. Określenia Twojego profilu, by wyświetlać najlepiej dopasowane materiały reklamowe (w szczególności sieci Google)
d. Opracowania ogólnych statystyk odwiedzin, prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
4. Używamy:
a. cookies sesyjne (session cookies) – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania. Mechanizm tych plików nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego komputera.
b. cookies trwałe (presistent cookies) – przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. Mechanizm tych plików również nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego komputera.
5. Pliki cookies są bezpieczne. Nie mogą się za ich pośrednictwem dostać żadne wirusy, czy niebezpieczne oprogramowanie.
6. W ustawieniach swojej przeglądarki, możesz dostosować kwestie dotyczące cookies tj. np. ograniczyć czy całkowicie wyłączyć możliwość obsługi plików cookies. Pamiętaj jednak, iż modyfikacja ustawień może wpłynąć zarówno na wygląd Sklepu jak i jego funkcjonalność.
Jak dokonać zmiany? To zależy od przeglądarki jakiej używasz. Poniżej znajdziesz linki do najpopularniejszych:
a. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
b. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
c. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
d. Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_P
e. Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
7. Pamiętaj, że ten dokument, dotyczy przetwarzania danych, na naszej stronie internetowej gemcru.com. Na stronie mamy jednak linki, do innych, zewnętrznych serwisów, które mają własne polityki dotyczące ochrony danych osobowych, pamiętaj by się z nimi zapoznać.
8. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej poprzez dostawcę usług internetowych, widoczny dla Administratora. Numer ten może być dynamiczny, tj. zmieniać się każdym połączeniu z internetem, lub stały, niezmienny.
9. Adres IP może być przez nas wykorzystany do diagnostyki kwestii technicznych, sporządzania statystyk i analiz, kontroli, monitoringu bezpieczeństwa.

§ 6. Jakie mam prawa?

1. Masz prawo do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych – możesz zażądać m.in. potwierdzenia tego, czy przetwarzamy Twoje dane, a także zapoznania się z nimi (art. 15 RODO);
b. Sprostowania danych osobowych – np. gdy zauważysz błąd (art. 16 RODO);
c. Usunięcia danych osobowych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, możesz żądać usunięcia wszystkich lub niektórych zgromadzonych przez nas danych (art. 17 RODO);
d. Ograniczenia przetwarzania – gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub wykorzystane oraz gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych (art. 18 RODO);
e. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 RODO);
f. Przeniesienia danych osobowych – czyli otrzymania swoich danych, by przenieść je do innego Administratora (art. 20 RODO);
g. Cofnięcia zgody – od momentu jej cofnięcia nie będziemy mogli używać Twoich danych (art. 7 ust. 3 RODO), chyba, że będziemy mieli inny, przewidziany prawem powód – np. gdy będziesz chciał cofnąć dane, w trakcie trwania czynności ze zgłoszoną przez Ciebie reklamacją;
2. Pamiętaj jednak, że możemy odmówić realizacji, któregoś ze wskazanych powyżej praw, jeżeli mamy obowiązek przetwarzać Twoje dane na innej podstawie prawnej. Nie możemy np. usunąć Twoich wszystkich danych osobowych, gdy wystawiliśmy fakturę za zakup naszych produktów. Przepisy podatkowe nakazują nam archiwizowanie faktur przez okres 5 lat.
3. Spełniamy lub odmawiamy spełnienia Twoich żądań związanych z danymi osobowymi niezwłocznie, jednakże nie później niż w przeciągu miesiąca. Czas ten może się jednak wydłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku skomplikowanej natury Twojego żądania. W takim przypadku poinformujemy Cię, że potrzebujemy trochę więcej czasu, by sprostać zadaniu.
4. Najważniejsze!
Temat dotyczący ochrony danych osobowych, to skomplikowana sprawa. Zawsze możesz więc zwrócić się do nas z wszelkimi kwestiami w tym zakresie (na początku dokumentu znajdziesz wszystkie dane kontaktowe), jeżeli uznasz, że potrzebujesz więcej informacji, bądź naszej pomocy.
Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że łamiemy Twoje prawa. Będzie nam jednak miło, gdy przed złożeniem skargi skontaktujesz się z nami bezpośrednio, dołożymy wszelkich starań by wyjaśnić sytuację.

§ 7. Czy możecie zmieniać zasady w trakcie gry?

1. Nie. Większość opisanych powyżej kwestii wynika bezpośrednio z RODO, na które nie mamy wpływu. Może natomiast zmienić się krąg odbiorców Twoich danych, ale poinformujemy Cię o takim fakcie, przed przekazaniem komukolwiek Twoich danych.
2. Treść tego dokumentu, może zmienić się także, z uwagi na zmianę przepisów prawa, czy modelu naszego działania.
3. Jakakolwiek zmiana będzie Ci zaanonsowana z wyprzedzeniem. Będziesz miał wystarczająco dużo czasu by się z nią zapoznać i zdecydować co dalej.

Wyszukaj produkty dla Siebie

Zapytaj o szczegóły produktu